In sommige situaties is er extra hulp nodig om jou te ondersteunen.

En als dat zo is, dan is dat helemaal niet erg. Soms spelen er nu eenmaal dingen die best ingewikkeld zijn. Samen lossen we die op!

Gezamenlijk doel

Wij zijn jouw school en zorgen voor jou. En als dat nodig is, krijgen we daarbij wat extra hulp. Er zijn namelijk instanties en specialisten die op bepaalde gebieden precies weten wat het beste is voor jou. Ons gezamenlijk doel is dat jij weer goed in je vel komt te zitten zodat je met plezier naar school kunt gaan.

Wie zitten er in het Zorg Advies Team?

In dit Zorg Advies Team zitten naast de orthopedagoog van school o.a. de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en een maatschappelijk werker. Soms wordt er ook een vertegenwoordiger van de politie bij betrokken. Samen beoordelen we hoe we leerlingen optimaal kunnen bijstaan.