Als onderwijsinstelling weten we als geen ander dat samenwerking essentieel is bij kennisoverdracht en -ontwikkeling.

OBC Huissen gaat daarom waardevolle partnerships aan met andere scholen, (leer)bedrijven en stageplaatsen in allerlei sectoren. We leren met én van elkaar, met altijd (het belang van) onze leerlingen in het achterhoofd. Samen met onze partners werken we aan het beste onderwijs in onze regio. Een overzicht:

Scholen

We werken onder andere nauw samen met het mbo. Met meerdere opleidingen hebben we goede afspraken gemaakt over een doorlopende leerlijn zodat we samen de aansluiting goed houden.

 • Rijn IJssel
 • Technovium
 • Pro College
 • Kentalis
 • Astrum College (onderdeel van ROC A12)
 • Presikhaaf University

Bedrijven

 • Unica
 • ReVaBo Oosterbeek
 • Siza Zorggroep
 • IW Nederland
 • OBM Opleidings Bedrijf Metaal

Stageplaatsen

Ook hebben we intensieve contacten met het bedrijfsleven en allerlei instanties in de directe omgeving. Hierdoor beschikken we over ruim 400 stageplaatsen waar onze leerlingen hun eerste werkervaring kunnen opdoen.