Zit uw kind in groep 8? Basisscholen brengen vóór 1 maart 2023 een school advies uit. Dit advies is voor ons leidend.

Uiterlijk 15 maart 2023 moeten leerlingen aangemeld zijn op het Voortgezet Onderwijs (VO). Omdat de citotoets later wordt afgenomen, zal de uitslag daarvan niet meewegen in het advies van uw kind. Het advies van de basisschool is bindend voor de plaatsing op een VO-school, dus ook op OBC Huissen.

Extra ondersteuning nodig?

Leerlingen met een advies voor vmbo basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- of gemengde/theoretische leerweg kunnen op OBC Huissen terecht. Als de leerling vermoedelijk extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om voorafgaand aan de aanmelding in gesprek te gaan met onze orthopedagoog en/of de teamleider onderbouw. Zo kunnen we samen bekijken of OBC Huissen deze ondersteuning kan bieden.

Belang en welzijn van uw kind

Mocht een leerling al aangemeld zijn en OBC Huissen denkt niet (meer) de benodigde ondersteuning te kunnen bieden, dan zullen we onderzoeken wat een geschiktere plek is voor de leerling. Dit conform de wet van het passend onderwijs. Wij stellen het belang en welzijn van uw kind centraal. We zullen altijd ons uiterste best doen om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden of te (her)plaatsen.

Uw contactpersonen

Nienke de Bie, teamleider onderbouw: bie@obcnet.nl
Moniek Remie, orthopedagoog: rem@obcnet.nl