Op OBC Huissen speelt de ouderraad een belangrijke rol. De raad heeft als doel de samenwerking tussen ouders, leerlingen en het schoolpersoneel te optimaliseren.

De Ouderraad bestaat (naast onze directeur) uit 2 docenten die zitting hebben in de HLR (Huissense Leerlingen Raad) en uit ouders van leerlingen van OBC Huissen uit leerjaar 1 tot en met 4.

Ouderraad aan het woord

“Wij zijn een enthousiaste groep ouders die betrokken zijn bij de school en het wel en wee van de leerlingen (onze kinderen). Ieder jaar opnieuw vertrekken er ouders en vragen wij dus weer de hulp van “nieuwe” ouders om zitting te nemen in de Ouderraad. Denkt u na het lezen van deze tekst: “Dat lijkt me leuk, interessant en ik ben graag betrokken?”, aarzel dan niet en neem eens deel aan een vergadering of een activiteit. We kunnen altijd extra mensen en handen gebruiken! U kunt dit aan ons laten weten door contact op te nemen via: secretariaathuissen@obcnet.nl.

De Ouderraad vergadert ongeveer 6 x per jaar. Via de nieuwsbrief en de website wordt u door ons op de hoogte gehouden over de activiteiten van de Ouderraad.

Een greep uit de activiteiten:

  • Schoolfeest 
  • Ons traditionele kerstontbijt in december voor alle leerjaren en docenten en onderwijsondersteunend personeel
  • Betuwe on Stage voor leerlingen van het derde leerjaar
  • Open dag waar leerlingen bij betrokken worden en ook de Ouderraad een rol heeft
  • Activiteitenweek aan het einde van het schooljaar

Het is zeker niet zo dat de gehele Ouderraad bij iedere activiteit aanwezig hoeft te zijn. Alle hulp is welkom en vele handen maken licht werk! Doet u mee?”

Met vriendelijke groet,

Ouderraad van OBC Huissen