Natuurlijk gaat uw kind in principe altijd gewoon naar school. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn of uitzonderingen moeten worden gemaakt.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u uw kind niet naar school kunt of wilt laten gaan. Vanwege de leerplicht en het feit dat wij graag met onze leerlingen meeleven en meedenken, moet u hier officieel toestemming voor vragen aan de directeur van OBC Huissen.

Toestemming krijgen

Er is dus toestemming nodig van onze directeur. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier vrijstelling gebruiken. Vraagt u vrij in verband met het werk/beroep van een van de ouders, dan moet u ook een werkgeversverklaring meesturen. Onderaan deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden

Geen toestemming?

Als de directeur uw verzoek om uw kind niet naar school te laten gaan afwijst, moet uw kind naar school. Uw kind tóch niet naar school laten gaan, is dan in strijd met de Leerplichtwet. Op deze website van de rijksoverheid leest u alles over de Leerplichtwet en wat de gevolgen zijn als u zich niet aan deze wet houdt. Hier leest u meer over leerplicht, kwalificatieplicht en redenen om géén vrij te krijgen buiten de schoolvakanties om

Ziek?

Als uw kind ziek is geweest, heeft u het aanvraagformulier “vrijstelling van geregeld schoolbezoek” niet nodig. U kunt dan een zogenaamd ‘blauw briefje’ invullen en dit door uw kind laten afgeven op school. Blauwe briefjes zijn verkrijgbaar bij de receptie van de school, maar u kunt ze ook onderstaand downloaden.