Op deze pagina proberen we al jouw vragen te beantwoorden. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op, we staan je graag te woord.

Algemene vragen

 • Waarom zou ik voor OBC Huissen kiezen?

  Onze leerlingen zeggen dat ze het OBC op de eerste plaats een gezellige school vinden waar je prettig kunt leren. Elke leerling heeft een mentor die met jou (en met je ouders) bespreekt hoe het met jou gaat. Je kunt kiezen voor leuke talentprogramma’s Sport, Kunst en Cultuur of Techniek.

 • Wanneer kan ik een kijkje komen nemen op het OBC?

  Dat kan tijdens de minilessen. Voor dit schooljaar hebben de minilessen al plaatsgevonden. Met de minilessen proberen wij jou een beeld te geven van het ‘reilen en zeilen’ op de middelbare school. Je ontmoet een aantal van onze docenten en volgt lessen zoals sport, techniek, muziek, Engels en Mens & natuur. Dit helpt jou om een goed beeld te krijgen van onze school. Daarnaast organiseren wij een open dag. Deze vond op zaterdag 3 februari 2024 plaats.

 • Hoe groot zijn de klassen?

  De gemiddelde klassengrootte verschilt per niveau. We streven er naar de klassen klein te houden zodat we al onze leerlingen de aandacht kunnen geven die nodig is.

 • Hoe kan ik een kluisje krijgen?

  Er is voor elke leerling een kluisje, dat regelt de school. Je houdt de hele tijd hetzelfde kluisje. Je vragen een borg van 10 euro die je aan het einde van je schooltijd weer terug krijgt als je de kluissleutel weer inlevert.

 • Mag ik mijn mobiele telefoon gebruiken?

  In de pauzes (in het pauzegebied), in een tussenuur (in de aula) en voor/na school wél. Tijdens de lessen doe je de mobiele telefoon en/of smartwatch in jouw kluisje.

 • Wat is er anders bij BAASis?

  Bij BAASis gaat alles net een beetje anders. Je start elke ochtend bij je mentor. Bijna alle lessen vinden plaats in de BAASis-vleugel. Een kleine groep docenten verzorgen daar alle vaklessen. Ook zijn er een aantal andere vakken zoals keuzewerktijd, flexuur en weekplan-uur. Deze vakken zijn bedoeld om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw niveau. Zo kan het zijn dat je een aantal vakken op een hoger niveau doet. Deze vakken zijn bedoeld om je hier goed bij te ondersteunen. Ook heb je een dagdeel in de week thema les. Je werkt een aantal weken lang aan een project, zoals het maken van een eigen film, koken, een voorstelling maken of het bouwen van je eigen miniatuurhuis. Elke periode is er een week geen les. Tijdens deze week maken we kennis met een nieuw thema aan de hand van excursies, gastlessen en activiteiten.

Aanmelden en indeling in klassen

 • Hoe schrijf ik me in?

  Op de website van OBC Huissen staat hoe je dat kunt doen. Aanmelden – OBC Huissen (obc-huissen.nl).

  Aanmelden kan in de landelijke aanmeldweek van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart 2024.

   

 • Hoe leer ik mijn klas kennen?

  Al vóór de zomer (namelijk op vrijdag 14 juni 2024) is er een kennismaking met jouw nieuwe klas en mentor. Tijdens deze middag doen we spellen en activiteiten om elkaar zo beter te leren kennen. Ook geeft jouw mentor je alvast wat praktische informatie voor het nieuwe schooljaar.

  Het schooljaar start met een introductieperiode. We noemen dit de gouden weken. In deze weken leggen we de focus nog niet helemaal op je schoolwerk. We nemen vooral de tijd om elkaar nog beter te leren kennen. Daarnaast nemen we uitgebreid de tijd om kennis te maken met de school en uit te leggen hoe alles in zijn werk gaat.

 • Hoe wordt bepaald in welke afdeling ik kom?

  De basisschool geeft jou een schooladvies voor de middelbare school. Wij nemen dat advies over en hebben een gesprek met je juf of meester wat voor jou de beste klas is om te starten bij ons op school. Je krijgt van ons een brief in welke klas je geplaatst bent, wie je mentor wordt en wanneer de kennismakingsmiddag is voor de zomervakantie.

 • Wat doet de school als ik een bijgesteld advies krijg?

  In groep 8 krijg jij het schooladvies voor de middelbare school. De school brengt eerst een voorlopig advies uit. Vervolgens maak je de doorstroomtoets. Uit de toets volgt het toetsadvies. Je krijgt dan het definitieve advies en meld je met dit advies bij de middelbare school. Zie meer informatie op de website van Rijksoverheid.

 • Kan ik naar een hoger niveau als het goed gaat?

  Ja, dat kan. Jouw docenten bespreken een paar keer per jaar of je naar een hoger niveau kunt. Dat kan, als er plaats is, in het eerste jaar rond kerst of aan het einde van het eerste jaar. Soms stappen leerlingen ook in het tweede jaar nog over naar een ander niveau. Jouw eigen motivatie, gegevens van de Cito-VAS, jouw cijfers en advies van je mentor spelen hier een rol in. Wanneer het voor één of meerdere vakken erg goed gaat op je huidige niveau is het mogelijk om alvast een (aantal) vak(ken) op een hoger niveau te volgen. Ook mag je dan toetsen op een hoger niveau maken. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden van het opstromen naar een hoger niveau.

 • Kom ik bij een vriend(in) in de klas? Kan ik zelf aangeven bij wie?

  Ja, dat kan. Bij de aanmelding kun je in ieder geval één persoon noemen bij wie je graag in de klas zou willen. In veel gevallen lukt het ons om dit voor elkaar te krijgen. Je wordt altijd geplaatst op het niveau dat de basisschool aangeeft bij ons.

Lessen en rooster

 • Hoe laat beginnen de lessen en wanneer ben ik uit?

  De eerste les begint om 8.15 uur. Hoe laat je uit bent is afhankelijk van je rooster, maar uiterlijk 16.00 uur. De eerste les voor leerlingen van BAASis begint om 08.45 uur.

 • Hoe ziet een lesdag eruit?

  Een gemiddelde lesdag bestaat uit zo’n 6 lessen (van 50 minuten).

 • Hoe weet ik waar ik moet zijn voor welke les? Hoe kan ik de lokalen vinden?

  Alle lokalen op onze school hebben een nummer. In het rooster kun je duidelijk zien in welk lokaal je wordt verwacht. Uiteraard word je hier in het begin goed meegeholpen door je mentor.

 • Hoe werkt het rooster? Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

  Voor het rooster gebruiken we Magister. Dat is een programma waarop je je rooster vinden kunt maar waarop bijvoorbeeld ook je cijfers te zien zijn. Voor magister kun je een app op je mobiel zetten zodat je eigenlijk altijd je rooster binnen handbereik hebt. Op magister komen ook de mogelijke roosterwijzigingen te staan.

 • Hoe gaat de school om met lesuitval?

  In de onderbouw heb je geen tussenuren. Als een docent afwezig is, neemt de onderwijsassistent of een docent de les over. We noemen het dan een invaluur. Het invaluur gebruiken we ook als leesuur. We vinden lezen erg belangrijk en voor het vak Nederlands lees je per jaar een aantal boeken. Dat kun je dan eventueel in dat uur doen. Als een docent het 1e of laatste uur afwezig is, dan mag je wat later beginnen of wat eerder naar huis om alvast met het huiswerk aan de slag te gaan.

 • Welke vakken krijg ik in klas 1?

  Nederlands, Engels, Duits (niet bij BAASis), leergebied mens en maatschappij, leergebied mens en natuur, wiskunde, techniek, leefstijl, kunst en cultuur, muziek, lichamelijke opvoeding en mentorlessen.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben, te laat ben, verlof wil aanvragen?

  Als je ziek bent dan belt één van je ouders/verzorgers ’s ochtends naar de receptie om dat te melden. Als je te laat bent ga je gewoon de les in en maakt de docent hiervan een notitie in Magister. In dat geval moet je je de dag erna een half uur eerder melden bij Bureau Leerling Zaken op school. Als je een goede reden hebt voor het te laat komen dan vervalt deze consequentie.

  Wil je vrij omdat je bijvoorbeeld een bruiloft hebt of wat eerder op vakantie wilt? Dan moet je een officieel formulier invullen (die je vindt op onze website) en deze inleveren bij onze directeur. Pas als je van hem toestemming hebt mag je vrij zijn buiten de schoolvakanties om.

Pauzes

 • Hoeveel pauzes zijn er per dag?

  Er zijn 3 pauzes per dag. Op OBC Huissen hebben de leerlingen van de onderbouw en bovenbouw dezelfde lestijden en pauzes.

 • Waar ben je in de pauze? Mag je van het schoolplein af?

  Je bent op het schoolplein, in de hal of de aula van de school. Je gaat niet van het schoolplein af.
  Leerlingen die gebaat zijn bij een rustige huiskameromgeving, kunnen (na overleg met hun mentor) terecht bij de OBChill. Er is hier een begeleider aanwezig. In de OBChill kun je rustig je broodje eten, een spelletje doen of gewoon even ontspannen.

 • Is er een kantine? Wat kun je kopen?

  De kantine is open van 9.00 tot 14.00 uur. We zijn een gezonde school en je kunt van alles kopen: bijv. broodjes ( kaas, gezond, tonijn, kip, roomkaas), tosti’s, wraps, noedels. Onze keukendames zorgen regelmatig voor een warme hap zoals een broodje knakworst of een lekkere tosti. We hebben ook genoeg mogelijkheden voor vegetarische leerlingen.

Huiswerk en begeleiding

 • Hoeveel huiswerk krijg je?

  Bij ons op school werken we met een weekplanner. Hierdoor heb je een overzicht van al het huiswerk van de hele week. Zo leer je met hulp van je docenten zelf te plannen en ga je keuzes maken over de verdeling van het huiswerk over de week. In de brugklas moet je rekenen op een uur per dag. Op school kun je ook al veel doen. Bij BAASis wordt het huiswerk op school gemaakt. Soms neem je leerwerk voor een toets mee naar huis.

 • Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over het huiswerk?

  – Jouw mentor is jouw eerste aanspreekpunt op school. Mocht je een specifieke vraag hebben over een bepaald vak dan kun je jouw vragen in de les stellen. Ook is het mogelijk om je docent een mailtje of een berichtje te sturen via magister.

  – Heb je meer hulp nodig, bijvoorbeeld met plannen en organiseren van je huiswerk, dan kun je je aanmelden voor de huiswerkklas.

 • Wat doet een mentor?

  Iedere klas heeft een eigen mentor. Hier kun je terecht met al je vragen. De mentor heeft ook veel contact met je ouder(s) en/ of verzorger(s). Om ervoor te zorgen dat je je zo snel mogelijk thuis voelt op onze school krijgen de leerlingen in de onderbouw extra mentoruren op het rooster.

 • Wat is de huiswerkklas?

  In de school hebben we een huiswerkklas. Je kunt daar 2x per week terecht, na afloop van je lessen. Je werk daar ongeveer anderhalf uur aan je huiswerk en je kunt hulp vragen bij vaardigheden als plannen en organiseren van je huiswerk en je kunt ook vragen stellen en uitleg vragen voor bepaalde vakken. Je wordt ook overhoord als je geleerd hebt voor een toets: je weet dan of je goed bent voorbereid. De huiswerkklas wordt geleid door een docent.

 • Doet de school wat aan dyslexie en aan dyscalculie?

  Als is vastgesteld dat je dyslectisch bent of dyscalculie hebt, dan kan onze Remedial Teacher je helpen om hiermee om te gaan. Verder zijn er hulpmiddelen toegestaan en is er extra tijd mogelijk voor toetsen.

 • Kun je ook op het OBC terecht als je meer ondersteuning nodig hebt dan andere leerlingen?

  Jazeker, op de eerste plaats gebeurt dat door je mentor die jou persoonlijk begeleidt. Als je meer hulp nodig hebt, dan hebben we op onze school een Remedial Teacher, een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog en vertrouwensdocenten. Je kunt ook re-teaching krijgen: een docent helpt je dan met het herhalen van de lesstof waar je moeite mee hebt. Heb je in de pauzes een rustige plek nodig? Dan is dat op onze school ook mogelijk.

Toetsen, rapporten en ontwikkelgesprekken

 • Hoeveel toetsen krijg je?

  Je krijgt voor elk vak gedurende het schooljaar toetsen. Dit kunnen toetsen zijn die niet meetellen voor een cijfer en toetsen die wel meetellen. Soms krijg je in plaats van een toets een praktische opdracht waarin jij aantoont dat je de lesstof beheerst.

 • Hoe kunnen ik en mijn ouders/verzorgers mijn cijfers zien?

  Alle cijfers die je voor overhoringen en proefwerken hebt gekregen worden genoteerd in Magister. Daarin staat ook hoe zwaar elke toets meetelt. Jij, je ouders en je coach hebben toegang tot dit systeem. Je krijgt een persoonlijke code zodat andere leerlingen jouw cijfers niet kunnen zien en je privacy dus gegarandeerd is.

 • Hoe vaak krijg ik een rapport?

  Er is 2x per jaar een digitale tussenrapportage. Hierop staan de voortschrijdende gemiddeldes van jouw cijfers per vak. Het 3e rapport is het overgangsrapport. Hierop staan de eindcijfers van het schooljaar vermeld.

 • Wat zijn ontwikkelgesprekken?

  Vlak na het ontvangen van je rapport vindt het ontwikkelgesprek plaats. Alle leerlingen presenteren op dat moment hun eigen ontwikkeling aan hun ouders/verzorgers en mentor. Dit is een ijkpunt; We evalueren de afgelopen periode en kijken naar jouw cijfers. Jij bepaalt wat jouw doelen worden voor de komende tijd en presenteert deze. Deze doelen zijn gericht op jouw schoolwerk en jouw persoonlijke ontwikkeling.

Kennismaking en activiteiten

 • Hoe ziet de kennismaking eruit?

  Voor de zomervakantie heb je een kennismakingsmiddag. Dan maak je kennis met jouw klasgenoten en je mentor. Ook maak je dan meteen een pasfoto voor jouw schoolpasje. Als het schooljaar na de vakantie start organiseren we activiteiten waarbij je je klas en het gebouw goed leert kennen. Hierdoor maak je ook snel nieuwe vrienden.

 • Welke leuke dingen/activiteiten gebeuren er op het OBC?

  Er wordt op onze school veel georganiseerd wat betreft activiteiten. Zo is er een schoolkamp in leerjaar 2 en in de bovenbouw worden er skireizen georganiseerd. Daarnaast wordt er door de ouderraad tenminste 2x per jaar een schoolfeest georganiseerd en doen onze sportieve leerlingen mee Olympic Moves (schoolsport – competitie).

Boeken en laptop

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn boeken krijg?

  Je ouders krijgen automatisch een bericht over het bestellen van de boeken. Dat gebeurt vóór de zomervakantie.

 • Moet je ook een laptop aanschaffen?

  Ja, je hebt een laptop nodig. Je kunt natuurlijk je eigen laptop* meebrengen, zelf een nieuwe laptop* aanschaffen maar het is ook mogelijk om een laptop te huren of te kopen bij The Rent Company. Voordelen bij The Rent Company:

  – De laptop wordt op school geleverd. Deze stellen we samen tijdens de eerste ICT-les in.
  – Laptop kapot? Lever hem dan op school in en ontvang tijdelijk een leenlaptop tot de eigen laptop gerepareerd is.
  – Het is mogelijk om er een gunstige verzekering bij af te sluiten. Bij grote schades brengt The Rent Company dan slechts € 50,- in rekening.
  – Er is een mogelijkheid om de laptop direct te kopen, te huren of op afbetaling aan te schaffen. Met een looptijd van vier jaar zijn de maandelijkse kosten erg laag.

  *Als je zelf een eigen laptop meeneemt of er een koopt,  is het van belang om met de onderstaande minimale wensen rekening te houden:

  • Pentium M processor
  • Harddisk capaciteit 128 GB of hoger (SSD aanbevolen)
  • Besturingssysteem Windows 10 of hoger
  • Intern geheugen 4 GB of hoger (8 GB aanbevolen)
  • Voor Wi-Fi: netwerkkaart bij voorkeur dualband

  Let op: een Chromebook of MacBook wordt niet door alle programma’s van school ondersteund en raden we daarom sterk af. Ze leveren regelmatig conflicten op bij bepaalde lesmethodes.

  Als een leerling niet in eigen laptop kan voorzien, dan is er op school één te leen. Met dit apparaat hebben leerlingen toegang tot de digitale leermaterialen. Neem hiervoor contact op met de schoolleiding.