Heb jij je keuze gemaakt en kom je naar OBC Huissen? Dat vinden we ontzettend leuk!

Print het onderstaande aanmeldingsformulier, vul het samen met je ouder(s)/verzorger(s) in en lever het in bij ons op school. Per e-mail mag ook: huissen@overbetuwecollege.nl. Hulp nodig bij het invullen of zijn er vragen? Neem dan gerust contact met ons op, we staan je graag te woord.

Aanmeldavond
Heb je toch nog vragen of wil je het aanmeldformulier persoonlijk overhandigen? Kom dan langs tijdens de aanmeldavond op woensdag 9 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur. Wij staan voor je klaar!

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 kan tot uiterlijk 15 maart.

Toelatingsbeleid
De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Regio Overbetuwe (Hendrik Pierson College, Het Westeraam, Lyceum Elst en het Over Betuwe College) hebben zich in opdracht van het overlegorgaan Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs (PoVo) gebogen over de toelatingscriteria. De toelatingscriteria zijn afgestemd op de scholen in Arnhem en komen tevens overeen met de procedure in de regio Nijmegen.

De schoolleiding stelt een plaatsingscommissie samen die verantwoordelijk is voor de toelating en plaatsing van (aspirant-)leerlingen. Om toegelaten te worden, is een advies van de basisschool nodig dat overeenstemt met de gewenste opleiding. De basisschool geeft voor 1 maart het schooladvies. Dit schooladvies is leidend voor de plaatsing op een bepaald niveau. De eindtoets wordt in april/mei afgenomen. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen en gemeld hebben bij de vo-school.  Na een bijgesteld advies dient er in overleg met de school gekeken te worden of er ruimte is om de leerling in een andere afdeling te plaatsen.

Een aanmelding is pas compleet wanneer voor 15 maart het aanmeldingsformulier, het originele adviesformulier en het overstapdossier (waaronder het onderwijskundige rapport) volledig ingevuld ingeleverd zijn. Op dat moment gaat ook de zorgplicht in het kader van Passend onderwijs in.