Bij praktisch ingesteld onderwijs horen uitgebreide en serieuze stages. Uw kind leert hier veel van en doet alvast waardevolle werkervaring op.

Door de Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) van OBC Huissen maken leerlingen op allerlei manieren kennis met de praktijk. Ze gaan kijken en meedoen bij verschillende profielen binnen onze school. Er wordt gewerkt aan praktijkopdrachten en er worden bedrijven bezocht. Leerlingen maken kennis met de arbeidsmarkt door in leerjaar 3 en 4 verschillende stages te lopen. In het eerste leerjaar (januari) lopen ze een dag mee bij het bedrijf of het werk van de ouder(s)/verzorger(s). In leerjaar 2 en leerjaar 3 (februari-maart) bezoeken we één of meerdere bedrijven. In leerjaar 3 is dit bezoek gekoppeld aan het project Betuwe on Stage.

Stage Zorg & Welzijn

De leerlingen van de afdeling Zorg & Welzijn volgen gedurende drie periodes van twee weken een zogenaamde snuffelstage/beroep oriënterende stage. Door middel van deze stages kunnen de leerlingen hun blikveld verruimen, het geleerde op school zoveel mogelijk in de praktijk brengen en tevens  de kennis maken met een mogelijk beroep/vervolgopleiding. De stages vallen onder schooltijd. De leerlingen maken verschillende opdrachten en verwerken die in hun stageboek tot een compleet stageverslag. Het zoeken van een stage betreft een handelingsdeel.

De stage wordt beoordeeld met een (samengesteld) cijfer, waarbij de verschillende onderdelen van de stage meetellen  (de beoordeling van de praktijk door de praktijkbegeleider, de beoordeling van de praktijk door de stagedocent alsmede het stageverslag). Voor de weging verwijs ik door naar het PTA 3e en 4e leerjaar zorg & welzijn.

Stage Bouwen, Wonen & Interieur

Deze leerlingen gaan tweemaal twee weken op stage. De eerste stage is in leerjaar drie de eerste twee weken van april, de tweede stage is in leerjaar vier twee weken voor de herfstvakantie. De leerling schrijft, samen met zijn docent Nederlands, een sollicitatiebrief naar zijn stageadres. Dit stageadres wordt door de docenten aangeleverd. Aan het einde van de stageperiode moeten de leerlingen een verslag inleveren over de stage. De stages van de afdeling Bouwen, Wonen & Interieur zijn handelingsdelen en maken dus onderdeel uit van het examenprogramma.

Stage Produceren, Installeren & Energie

Deze leerlingen gaan twee weken op stage in het derde (einde schooljaar in maart) en in het vierde leerjaar (begin van het schooljaar in oktober).De beoordeling van de stage moet met een voldoende zijn afgevinkt voor het centraal eindexamen begint en is dus een verplicht onderdeel van het lesprogramma. De stages hebben tot doel de leerling kennis te laten maken met het bedrijfsleven.

De leerling kan kiezen uit een groot netwerk van bedrijven in de elektro-, installatie- , metaal- , auto,- fiets- en scootertechniek. We streven er altijd naar om de leerling daar te plaatsen waar zijn interesse naar uit gaat, zodat de leerling tijdens de stage een beter beeld van de beroepsgroep krijgt en dus uiteindelijk een betere keuze kan maken.

Stage Dienstverlening & Producten

Deze leerlingen hebben in totaal twee keer een stageperiode, één in leerjaar drie en één in leerjaar vier. Een stageperiode bestaat in leerjaar drie uit minimaal vijftig uur en in leerjaar vier uit minimaal dertig uur. Gedurende deze periode kunnen leerlingen hier tijdens de profiel-lessen verlofuren voor opnemen. Welke uren dit betreft, is afhankelijk van hun rooster.

Wanneer leerlingen een stageadres hebben dat alleen tijdens andere uren een plek kan bieden (bijvoorbeeld in de beveiliging), hebben deze leerlingen tijdens de daarvoor bestemde uren vrij. Als het geval is, lopen zij mogelijk op andere momenten in de week (inclusief weekend) stage. In het weekend en/of de avonden stage lopen is in de wereld van de sport, dienstverlening en veiligheid niet vreemd. Ook het stage lopen in een winkel kan tijdens koopavonden of in weekenden plaatsvinden.

Praktische informatie

Zelf een stageadres aandragen behoort tot de mogelijkheden. Door de sectie wordt dan bekeken of het bedrijf aan de door de school/afdeling gestelde eisen voldoet. Voor alle stages geldt dat leerlingen géén stagevergoeding krijgen en dat zij verzekerd zijn via onze school.