Onze overtuiging: alleen als een leerling lekker in zijn of haar vel zit, zal hij of zij goed presteren.

Naast de mentor, een vertrouwenspersoon en de decaan, regelen we als dat nodig is specialistische leerlingenzorg. Leerlingen die op een belemmerende manier onzeker zijn of problemen hebben op sociaal-emotioneel vlak, kunnen bijvoorbeeld een training faalangstreductie krijgen of een cursus sociale vaardigheden volgen. Zijn er ontwikkelingen die ingewikkelder zijn? Dan hebben we ons Zorg Advies Team paraat staan. OBC Huissen is er voor u en voor uw kind.

Ringenmodel

Voor een schematische weergave van de zorgstructuur van onze leerlingbegeleiding is het ringenmodel van Gieles (zie afbeelding) gebruikt. De schillen van het ringenmodel zitten om de leerling heen, die met zijn of haar individuele behoeftes centraal staat in de begeleiding. Samen met de lesgevende docenten en de mentor vormt de leerling de 1e lijn en het hart van de ring. Deze wordt omgeven door een tweede schil, waarin de op school aanwezige (zorg-)specialisten in de 2e lijn staan weergegeven. In de derde en laatste ring zijn externe instanties vertegenwoordigd die de leerling en de interne zorgspecialisten van buitenaf kunnen ondersteunen in de 3e lijn.

Alles in overleg

De mentor van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen, dus ook voor u en uw zoon of dochter. Hij of zij is op de hoogte van de begeleidingsbehoeftes van uw kind, weet welke ondersteuning wordt aangeboden en welke acties er uitstaan. Om de vier weken heeft de mentor eveneens overleg met de andere mentoren uit zijn kernteam en de teamleider. Tijdens dit overleg worden alle leerlingen besproken en eventuele afspraken gemaakt.