Met onze visie verwoorden we hoe we de wereld zien. Met onze missie verwoorden we onze rol in die wereld.

Visie

“De school is de wereld en de wereld is de school.”

Op het OBC Huissen staat de leerling en zijn leerproces centraal. Voordat een leerling optimaal kan leren, moeten we voldoen aan enkele voorwaarden. Deze worden hieronder beschreven.

Veiligheid

We zien en kennen elkaar. Samen creëren we een veilige, vriendelijke sfeer waarin we leren en werken in een heldere structuur. We staan voor iedereen open, zijn transparant in onze communicatie en werken in een professionele cultuur waarin gerichte feedback leidend is.

Goede begeleiding

Bij goed onderwijs, bij een goede school, hoort een goede ondersteuning voor leerlingen. Pas als een leerling goed in zijn of haar vel zit, kan aan kennisoverdracht worden gedaan. Die ondersteuning voor onze leerlingen realiseren we door middel van individueel gerichte leerlingbegeleiding. Een kwalitatief sterk team van ondersteuningsmedewerkers is daarvoor beschikbaar. We halen eruit wat erin zit. Zowel bij onze leerlingen, onze medewerkers, onze partners in de regio als bij elkaar. Iedereen krijgt de ruimte om te groeien en te ontwikkelen en krijgt daarbij begeleiding op maat.

Uitdagen waar het kan, begeleiden waar het moet

Iedere leerling wordt gestimuleerd om gedurende zijn schoolloopbaan zoveel mogelijk te leren over zichzelf en de wereld om hem/haar heen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich binnen een interessegebied verder te ontplooien en zoveel mogelijk te leren. Er wordt rekening gehouden met verschillende leervoorkeuren.

Betekenisvol leren

Leerlingen en medewerkers leren met vooraf gestelde heldere en ambitieuze doelen in een betekenisvolle omgeving. Er wordt gereflecteerd op inhoud en proces. Tijdens het leren wordt de verbinding gezocht met ouders en partners in de regio.

Missie

“Wij bieden betekenisvol onderwijs waarbij we de lat hoog leggen. De talenten van onze leerlingen worden gezien, erkend en ontwikkeld.”

Onderwijskundige pijlers

Op basis van onze 5 onderwijskundige pijlers bieden wij onze leerlingen maatwerk:

  • Echte opdrachten in de werkelijkheid
  • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling
  • Ruimte voor talentontwikkeling
  • Opbrengstgericht werken
  • Bewust worden en tonen van leerproces