Bij ons kun jij je verhaal doen

Stel je maakt iets vervelends mee. Je belandt in een situatie die je niet als prettig of gewenst ervaart, of je bent getuige van zo’n situatie. Meestal praat je daar met je mentor over. Soms kun je dat niet en kan het voorkomen dat je liever een onafhankelijk iemand, zoals een vertrouwenspersoon, spreekt. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je wordt gepest, gediscrimineerd, of (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of ander grensoverschrijdend of kwetsend gedrag ervaart. Bij hen kun jij je verhaal doen.

Extern vertrouwenspersoon

In eerste instantie kunnen leerlingen vertrouwelijke zaken bespreken met hun mentor of de interne vertrouwenspersonen van de school. Indien er zich een situatie voordoet waarbij een leerling liever met een extern vertrouwenspersoon spreekt, dan is dit mogelijk. Voor Scholengroep LingeRijn is Ellen te Winkel hiervoor benoemd. Het kan gaan over bijvoorbeeld discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of ander grensoverschrijdend of kwetsend gedrag, fraude of diefstal.
Mw. Ellen te Winkel: ellen@tewinkelentewinkel.nl