Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Op 30 november en 1 december 2021 kwamen zij op onze school voorlichting geven over ‘vuurwerk rond de jaarwisseling’.

Alle tweedejaarsleerlingen van OBC Huissen kregen van Halt voorlichting over overlast door vuurwerk en de gevolgen daarvan voor anderen. Aan bod kwamen onder andere de toegestane aankoop- en afsteektijden, gevaarlijk omgaan met vuurwerk en vernielingen door vuurwerk.

Aan de slag met opdrachten

De voorlichting bestond uit verschillende onderdelen. In het eerste onderdeel, een kennisquiz, vertelde de Halt-medewerker meer over de regels rondom vuurwerk. Ook kregen de leerlingen tips om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken. Een aantal overlastsituaties werden met de leerlingen in het tweede onderdeel besproken. Tevens kwam naar voren dat mensen de nieuwjaarsnacht op verschillende manieren kunnen beleven. In het laatste onderdeel, een foto-opdracht, raakten de Halt-medewerker en de leerlingen in gesprek over specifieke overlastsituaties. De leerlingen ervaarden hoe zij onder invloed van groepsdruk betrokken kunnen raken bij overlast en leerden hoe zij zich hieraan kunnen onttrekken. Veel jongeren gedragen zich in een vriendengroep vaak anders dan alleen en zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden. Het onderwerp groepsdruk speelt daarom een belangrijke rol in de Halt-voorlichtingen.