Betaling van de verschillende bijdragen voor school vindt plaats via het digitale betalingssysteem Schoolloket. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen over Schoolloket en is de handleiding te downloaden. Zijn er nog vragen? Neem dan contact met ons op via ouderbijdragehuissen@lingerijn.nl.

Alles wat u als ouders/verzorgers over OBC Huissen wilt weten kunt u teruglezen in onze schoolgids. In hoofdstuk 7,  Financiën (pagina 28 t/m 32) kunt u alles terugvinden over de financiële zaken zoals, de ouderbijdrage,  betalingen, verzekering, schade en aansprakelijkheid.

1. Als ik inlog, krijg ik te zien dat de link verlopen is, en nu?

Ga naar https://obchuissen.school-loket.nl en druk op ‘wachtwoord vergeten’. Vul vervolgens uw e-mailadres in. Binnen 15 minuten ontvangt u een e-mail met een nieuwe link waarmee u uw account kunt activeren. Wanneer dit niet de oplossing biedt, stuur dan een e-mail naar ouderbijdragehuissen@lingerijn.nl met uw probleem en uw gegevens. Het is van belang dat u het e-mailadres gebruikt wat bij ons bekend is.

2. Ik wil mijn emailadres wijzigen?

Stuur een e-mail naar ouderbijdragehuissen@lingerijn.nl met de gewenste wijziging. Wanneer het doorgevoerd is, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht.

3. Ik ben gescheiden en mijn ex-partner ontvangt alle mail/post, maar ik wil deze ook ontvangen?

Zie het protocol ‘Informatieverstrekking aan gescheiden ouders’.

4. Ik wil (een deel van) de beschikbare artikelen in Schoolloket niet betalen, wat moet ik doen?

Het niet (kunnen) voldoen van de gevraagde financiële bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De school ontvangt echter van het ministerie geen extra gelden voor deze activiteiten en doet daarom een beroep op ouders/verzorgers. Mochten excursies en/of reizen door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan volgt restitutie van deze gelden. Let op: Sommige activiteiten kunnen alleen doorgang vinden mits er voldoende financiële bijdragen zijn.

Wenst u een artikel niet te betalen, stuur dan een e-mail naar ouderbijdragehuissen@lingerijn.nl.

5. Betaling via iDEAL niet gelukt?

Het duurt ongeveer 1 uur voordat u weer een betaling kunt doen in Schoolloket. Het systeem denkt dat er een betaling onderweg is en blokkeert een nieuwe betaling om dubbele betalingen te voorkomen.

6. Waarom krijg ik vroegtijdig een uitnodiging om een artikel te accepteren?

Dit doen wij om tijdig het aantal leerlingen te kunnen inventariseren. En daarnaast de bereidheid van ouders/verzorgers om bij te dragen aan de excursies en werkweken in kaart te brengen. Vooral bij werkweken en excursies is het van belang dat we dit weten voordat we reserveringen maken voor vervoer en accommodatie. Als er onvoldoende bijdragen voor een excursie of werkweek zijn dan is het mogelijk dat deze niet doorgaat.