OBC Huissen heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat OBC Huissen zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. OBC Huissen is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBC Huissen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Themacertificaat Bewegen en Sport 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: buitenschoolse sportactiviteiten, samenwerkingen met het sportakkoord Lingewaard, voor ieder leerjaar een sportdag, structurele aandacht voor gezond bewegen en de relatie tussen bewegen en gezondheid. Daarnaast is er een structurele samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders in de buurt om leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten, pauzesport en is er een samenwerking met het SALVO-project (Simuleren van Actieve Leefstijl VO leerlingen).

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.