Leerlingen van BAASis bovenbouw zijn een flesseninzamelactie begonnen. Het geld dat ze hiermee ophalen zullen zij doneren aan de vluchtelingen uit Oekraïne.

Het initiatief komt helemaal van de leerlingen zelf. Ze hebben alle leerlingen en medewerkers van OBC Huissen gevraagd om flessen op school in te leveren. Op verschillende plekken op school zijn er inleverpunten: bij de hoofdingang van de school en in het BAASis-bovenbouwkantoor. Ook de plaatselijke Jumbo supermarkt doet aan de actie mee. Mensen kunnen namelijk hun statiegeldbonnetje doneren aan de OBC Huissen actie voor Oekraïne.

Fantastische opbrengst
De derdejaarsleerlingen hebben het fantastische bedrag van € 296,50 weten op te halen.