De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team.

Standaard onderzoeken

Op het voortgezet onderwijs krijgen jongeren twee standaard onderzoeken aangeboden, één in de onderbouw en één in de bovenbouw. De onderzoeken gaan over gezondheid, gevoelens, leefgewoonten, school en vrije tijd.

De leerlingen krijgen in de klas een filmpje te zien. Daarna vullen de jongeren een digitale vragenlijst in, de Check. Jongeren kunnen hierin laten weten over welke onderwerpen zij meer willen weten. In de onderbouw en ook in de bovenbouw van het vmbo krijgt iedere jongere een gesprek. Ook wordt de jongere gewogen en gemeten. Jongeren kunnen ook zelf vragen stellen.

Ouders/verzorgers zijn bij de onderzoeken niet aanwezig. Ouders/verzorgers en coaches kunnen telefonisch of per e-mail laten weten of ze vragen of bijzonderheden hebben. Dit kan gaan over de gezondheid, emoties, relaties, seks, alcohol & drugs of een ander onderwerp. JGZ neemt dit mee in het onderzoek.

Spreekuren

Zijn er bijzonderheden of vragen dan kun je altijd een afspraak maken bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Dit is mogelijk voor jongeren uit alle klassen van de school. De jongere kan zelf aanmelden of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) of school/de mentor kunnen dit doen.

Nog vragen of een afspraak maken?

  • kijk voor meer info op https://ggdgm.nl/jongeren-12-18-jaar,
  • kijk op JouwGGD.nl (website met informatie voor jongeren),
  • stuur een e-mail naar ggd@vggm.nl of
  • bel op werkdagen tussen 9.00-12.00u en 13.00-17.00u naar tel: 088-3556000.