In het kader van de nieuwe landelijke campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’ tegen wapenbezit kwam HALT op donderdag 14 oktober voorlichting geven over wapens en geweld. De campagne roept jongeren op om anoniem steekwapens in te leveren tijdens de inleverweek van 11 t/m 17 oktober 2021. Aan de campagne doen ruim tweehonderd gemeenten mee.

Waarom deze campagne?

De laatste jaren is landelijk te zien dat het wapenbezit-en gebruik onder jongeren toeneemt. Het tegengaan van wapenbezit onder de jeugd is niet alleen een opgave voor de overheid. Iedereen die met jongeren te maken heeft hierin een verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat er ook op scholen aandacht is voor dit thema.

Voorlichting ‘Wapens en geweld’
Halt verzorgt deze voorlichtingen op verschillende scholen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook op OBC Huissen kwamen zij langs om voorlichting te geven. Ze gingen met de leerlingen het gesprek aan over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terechtkomt. De leerlingen kwamen meer te weten over de risico’s en gevolgen van wapenbezit en -gebruik voor zowel slachtoffer, dader en omgeving. Ook de rol van sociale media kwam hierbij aan bod. Belangrijk is dat jongeren zich na deze les moeten beseffen dat wapenbezit niet normaal is en dat ze niet alles moeten geloven wat er op social media te zien is.