Toelatingseisen

De basisscholen brengen voor 1 maart 2020 een schriftelijk advies uit. 

Voor 15 maart moeten leerlingen aangemeld zijn op het Voortgezet Onderwijs. Omdat de citotoets later wordt afgenomen, zal de uitslag daarvan niet meewegen in het advies van de leerlingen. Het advies van de basisschool is bindend voor de plaatsing op de VO-school. Leerlingen met een advies voor vmbo basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- of gemengde/theoretische leerweg kunnen op het OBC Huissen terecht. Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs, is het belangrijk om voorafgaand aan de aanmelding in gesprek te gaan met de orthopedagoog en/of teamleider onderbouw van het OBC Huissen. Zo kunnen we samen bekijken of het OBC deze ondersteuning kan bieden.

Mocht een leerling al aangemeld zijn en het OBC Huissen denkt niet de ondersteuning te kunnen bieden, dan zullen we onderzoeken wat een meer geschikte plek is voor de leerling.

Nienke de Bie, teamleider onderbouw: [email protected]
Moniek Remie, orthopedagoog: [email protected]

Laatst aangepast op:

20 november 2019