Het behalen van een examen bestaat uit twee onderdelen; het schoolexamen en het centraal examen.

Schoolexamen

In het derde leerjaar zijn de leerlingen al begonnen aan het schoolexamen. In leerjaar 4 zijn er drie centrale schoolexamenweken, waarin de leerlingen een deel van hun schoolexamen doen. De leerlingen mogen drie herkansingen doen, waarvoor geldt dat het hoogste cijfer telt. De rest van het schoolexamen wordt in de loop van het schooljaar afgenomen. Welke toetsen deel uitmaken van het schoolexamen, kunt u lezen in het PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Centraal Examen

Leerlingen mogen deelnemen aan het schoolexamen als ze alle toetsen die in het PTA staan hebben afgerond, als ze al hun handelingsdelen naar behoren hebben gemaakt en als ze voor kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding ten minste voldoende staan. Leerlingen in de gemengde leerweg moeten bovendien een sectorwerkstuk inleveren, dat met ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld moet worden.Aan het einde van het schooljaar maken leerlingen in alle leerwegen CSPE’s (Centraal Schriftelijke en Praktische Eindexamens). De leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen, maken bovendien een deel van hun examens op de computer. Het maken van computerexamens wordt in de loop van het schooljaar geoefend, zodat de leerlingen aan deze manier van werken gewend zijn als ze toe zijn aan het échte examen.

Beperkingen

Als uw kind een beperking heeft, dan kan hier bij het examen eventueel rekening mee worden gehouden. Voorwaarde is wel dat u hier al vroeg contact over opneemt met de examencommissie, aangezien extra voorzieningen officieel aangevraagd moeten worden.Meer informatie over examens vindt u in het examenreglement en in het PTA.

Examendocumenten

Documenten met betrekking tot het examen zijn op deze website gearchiveerd onder media -> downloads. Hier vindt u onder andere examendocumenten (examenreglement, examenboekjes en examenrooster) en PTA’s.