Op OBC Huissen heeft er een bijzondere vorm van samenwerking plaatsgevonden tussen de onderbouw van BAASis en de bovenbouwafdeling Zorg & Welzijn (Z&W). Tweedejaars BAASis-leerlingen kregen namelijk les van derdejaars Z&W-leerlingen. Tijdens drie lesblokken maakten de BAASis-leerlingen kennis met de Z&W-onderdelen babyverzorging, uiterlijke verzorging en huishouding. Dit in het kader van de themaweek verzorging. BAASis-leerlingen werken van vakantie tot vakantie aan een themaweek. Op donderdag 8 december sloten zij de themaweek af met een praktijkexamen.

Het was voor de onderbouw- en bovenbouwleerlingen een leerzame ervaring om op deze manier van en met elkaar te kunnen werken en leren. Deze vorm van samenwerken tussen de verschillende afdelingen is een mooi voorbeeld van het uitwisselen van kennis maar ook van het meer bij elkaar brengen van de onder- en bovenbouw. De tweedejaars BAASis-leerlingen hebben een goede indruk gekregen van het bovenbouwprofiel Z&W en dit helpt hen in het maken van een goede voor een bovenbouwprofiel.
 
Tweedejaars BAASis-leerling: “Wat ik erg leuk vond was dat ik les kreeg van een leerling uit bovenbouw en dat ik die leerling al kende.”  
 
Ook voor de bovenbouwleerlingen was de samenwerking een leerzame ervaring. Normaal gesproken krijgen zij natuurlijk les van een docent, maar nu was het de taak aan hen om uitleg en instructie te geven. Door de kennis die zij in de Z&W-lessen hebben opgedaan vervolgens aan andere leerlingen over te dragen, onthouden ze beter wat ze hebben geleerd.   
 

Contessa Ferguson, BAASis-docent“Vorig schooljaar hebben we deze manier van samenwerken tussen beide afdelingen voor het eerst toegepast. Het is echt een win-winsituatie. De Z&W-leerlingen wisselen hun opgedane kennis uit met de BAASis-leerlingen en doordat zij zelf andere leerlingen instrueren en lesgeven, blijft hun kennis beter hangen. Daarnaast is het voor de BAASis-leerlingen veel leuker om les te krijgen van bovenbouwleerlingen dan van een eigen docent. En daarbij hebben de bovenbouwleerlingen de kennis nog fris in hun systeem zitten en hebben zij specifiek voor dit profiel gekozen dus hun interesse ligt hier ook!

Praktijkexamen
Het praktijkexamen was een mooie afsluiting van het thema verzorging. Tijdens dit moment konden de leerlingen laten zien wat zij hebben geleerd. Bijna alle leerlingen hebben het praktijkexamen goed afgerond.