Sinds ongeveer een half jaar werkt Michael Post als pedagogisch medewerker bij OBC Huissen. Hij verbindt leerlingen en docenten, signaleert en voorkomt onveilige situaties. Dat doet Michael door de leerlingen goed te observeren en het gesprek met hen aan te gaan. En hij biedt een luisterend oor. “Toen ik begon was het rumoerig op school. De sfeer is nu open en gemoedelijk.”

Michaels aanstelling is onderdeel van project Veilig in en om School (VioS), waarmee OBC Huissen afgelopen jaar van start ging. Hiervoor heeft de school korte lijntjes met onder meer de gemeenten Lingewaard en Arnhem, jeugdwerkers en de politie. “Bovendien werken we samen met het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre, die toeziet op zaken als te laat komen, verzuim en leerplicht”, zegt Michael.

Zelf begeeft Michael zich veel onder de leerlingen. Hij loopt bijvoorbeeld rond tijdens pauzes, tussenuren en in de kantine. Hij signaleert en corrigeert waar nodig. Maar ook ‘achter de schermen’ vervult hij een belangrijke rol. “Leerlingen komen uit zichzelf naar mij toe om vertrouwelijke kwesties te bespreken. Docenten benaderen mij als ze merken dat iemand niet lekker in z’n vel zit. Voor intensievere zorg verwijs ik door naar mensen van het ondersteuningsteam.”

Doel is om ervoor te zorgen dat het in en om de school fijn en veilig is – voor iedereen. Michael: “Toen ik hier begon was het rumoeriger. Nu kennen de leerlingen mij en ik hen, dat maakt een groot verschil. Door inzet van beide kanten is de sfeer nu open en gemoedelijk. Dat wordt nu ook door betrokken instanties bevestigd.”