In Nederland kennen we een landelijk geldende slaag-zakregeling. Op basis hiervan zijn onze overgangsnormen geformuleerd.

In dit protocol bundelt OBC Huissen alle regels en afspraken die direct of indirect gerelateerd zijn aan de besluitvorming over het al dan niet bevorderen van een leerling naar een volgend schooljaar.