Onderwijsconcept BAASis

Het onderwijsconcept BAASis biedt leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg de mogelijkheid meer begeleiding, structuur en maatwerk te krijgen. In kleine groepen krijgen de leerlingen gedurende de eerste twee jaar les in een speciaal voor dit onderwijs ingerichte vleugel.

In schooljaar 2019-2020 is er een gloednieuw leerplein met daarnaast drie transparante lokalen in huiselijke sfeer gerealiseerd. De ruimtes zijn aangepast op de onderwijsvisie van BAASis. Op het leerplein werken leerlingen aan projecten of aan hun weektaak. Er zijn voldoende werkplekken voor leerlingen en docenten, instructieruimtes en stilteruimtes. Meer autonomie, coaching en maatwerk voor de leerling staan hierbij centraal.

Werkwijze BAASis
De BAASis-leerlingen krijgen les van een vaste groep docenten. Ze hebben ieder een eigen coach om het leerproces goed te volgen en nieuwe doelen te stellen. Op een vaste dag in de week gaan zij aan de slag met opdrachten in een realistische context. De leerlingen werken op hun eigen tempo en niveau. Samen met klasgenoten werken zij aan projecten in een bepaald thema. Hierbij heeft het BAASis-team aandacht voor:

  • Talent en potentieel.
  • Maatwerk, autonomie en coaching.
  • Leren in de werkelijkheid.
  • Een goede voorbereiding op de bovenbouw en het mbo.
  • Leren door vallen en opstaan.

Bekijk hier de brochure van onderwijsconcept BAASis.

HUISSEN sfeer 14

Laatst aangepast op:

17 maart 2020