Wat vinden leerlingen echt betekenisvol en wat zet hen in beweging? Wat zijn hun passies? Wie inspireert hen? In welke omgeving bewegen ze het liefst en de belangrijkste vraag is waarom? Deze vragen staan bij het project SALVO (Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO) centraal. Afgelopen schooljaar heeft Danny Siteur, docent lichamelijke opvoeding van OBC Huissen, de methode van dit project meerdere keren op onze school toegepast. De positieve reacties zorgen ervoor dat deze aanpak ook dit schooljaar een vervolg krijgt.

Met leerlingen in gesprek

LO-docent Danny past de methode toe door actief met leerlingen in gesprek te gaan. Hij probeert met alle informatie zijn lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij zijn leerlingen. Dat betekent natuurlijk niet dat de leerlingen bepalen wat er in de les wordt gedaan maar wel dat ze mogen meedenken en organiseren waar dat mogelijk is. Uit onderzoek blijkt wanneer leerlingen betrokken worden bij het proces, eigen keuzes mogen maken en de activiteit aansluit op hun niveau, zij meer gemotiveerd zijn tijdens de gymles. Dit zorgt voor meer plezier in bewegen en voor meer kans op een leven lang bewegen.

LO-docent Danny: “Deze methode is zo fijn omdat je leerlingen meeneemt in gesprek. En niet vanuit de LO-docent maar zelf dingen verzint waarvan jij denkt dat het bij leerlingen past.”

Klasgenoten iets leren dat je zelf leuk vindt

Onderdeel van het project is dat leerlingen foto’s of een video maken van iets dat hen aanzet tot bewegen. Aan de hand hiervan gaat LO-docent Danny met zijn klas in gesprek om erachter te komen wat de leerlingen echt betekenisvol vinden. Dit kan op sportgebied zijn, maar ook op andere vlakken zoals sociale contacten, familie of muziek. Deze elementen kunnen namelijk ook in een les verwerkt worden om bewegen te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn meer muziek draaien bij activiteiten of een thuisopdracht bedenken waarbij de leerling samen met vrienden of familie aan de slag gaat. Het bijzondere aan het project is dat leerlingen vervolgens zelf de kans krijgen om een gymles voor hun klasgenoten te organiseren en hen zo te laten kennis maken met hun favoriete sport. Zo organiseerden twee leerlingen een dansles, leerde een leerling zijn klasgenoten ‘slamdunken’ met een basketbal en verzorgde een leerling een judoles aan zijn klas. Op deze manier hebben leerlingen echt inspraak in hun gymles!

“Het is gaaf om aan je eigen klas te laten zien waarom je iets leuk vindt”, geeft de 14-jarige Yaslene aan.

De leerlingen vonden het leuk om van een klasgenoot les te krijgen. Ook spreekt het hen aan dat ze door deze aanpak te maken krijgen met sporten of sportonderdelen waar ze anders wellicht geen kennis mee hadden gemaakt. De positieve ervaringen zorgen ervoor dat het project nu verder binnen de school wordt uitgerold.

In de Gelderlander verscheen een leuk verhaal over het project. Bekijk hier het artikel.

Toonaangevend project

HAN Sport en Bewegen brengt toonaangevende projecten in beeld. Dit gebeurt in samenwerking met collega’s en onderzoekers maar vooral ook in en met de mensen in de praktijk. OBC Huissen is aan de hand hiervan benaderd voor het maken van een videofilm. In deze film is te zien hoe het project binnen de gymlessen vorm heeft gekregen. Bekijk hieronder de film.