De examenuitslagen van schooljaar 2019-2020 zijn bekend gemaakt. Dit jaar in verband met het coronavirus onder andere omstandigheden. Het centraal examen kwam te vervallen en de resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. OBC Huissen is trots op alle mooie behaalde resultaten!

Extra bijzonder was dit schooljaar dat er ook drie derdejaarsleerlingen van OBC Huissen vervroegd examen in een vak hebben gedaan en hiervoor geslaagd zijn. Derdejaarsleerlingen Lotte en Siebe zijn geslaagd voor het vak wiskunde op het niveau basisberoepsgerichte leerweg (BBL) niveau en kaderberoepsgerichte leerweg (KBL). Leerling Ruud uit leerjaar drie is zelfs geslaagd voor het profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE) op kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) niveau. Wat een topprestaties!