Wat een vierdejaarsleerling vorig schooljaar voor het eerst voor elkaar kreeg, is nu voor de tweede keer door een derdejaarsleerling bereikt! Leerling Devid uit leerjaar 3 raakte zo geïnspireerd door leerling Ruud, dat hij op 30 maart ook vervroegd zijn PTA voor het profiel PIE heeft afgerond. Leerlingen Justin en Ruud deden namelijk eerder, met succes, vervroegd examen voor het profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE). De PIE-docenten merken op dat er iets in gang is gezet binnen hun afdeling.

Pilot keuzevak carrosseriebouw

Devid zal komend schooljaar in zijn examenjaar al met zijn vervolgopleiding beginnen. Daarnaast mag hij aan de slag met het keuzevak ‘carrosseriebouw’ dat bij succes een nieuw vak voor alle PIE-leerlingen op OBC Huissen wordt.  Dit is een mooi voorbeeld van vakoverstijgend werken! De PIE-docenten vinden het prachtig om te zien als leerlingen zo’n grote passie hebben voor het vak. Devid: ,,Ik verheug me vooral op het leren van nieuwe dingen. Ik geniet er echt van om met mijn handen te werken. Om van niets iets te maken. Ik zie dat iets ook al voor me als er nog niets is en het is echt leuk om het uit je eigen handen te zien komen. En ik kan me daar nog meer toeleggen op lassen. Echt leuk om te doen en ik wil er nog beter in worden.”

De docenten bekijken momenteel ook de mogelijkheden om weer een samenwerking voor één dag in de week met het ROC Technonovium aan te gaan.

Vervroegd examen

Het PTA m.b.t. het profiel PIE vervroegd behalen is heel bijzonder. Vorig schooljaar kreeg leerling Justin dit als eerste leerling in het vierde leerjaar voor elkaar. Vervolgens behaalde leerling Ruud dit al in zijn derde leerjaar. Nu heeft ook derdejaarsleerling Devid dit voor elkaar gekregen.

Vorig jaar kwam het centraal examen door corona te vervallen en voor dit jaar geldt hetzelfde. Ook voor leerling Devid geldt dat als hij centraal examen had moeten doen, de docent ervan overtuigd is dat hij gewoon geslaagd zou zijn. De leerlingen krijgen gedifferentieerd les. Dat wil zeggen dat je binnen de klas op je eigen tempo werkt.