Het is algemeen bekend dat er op de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) mooie producten gemaakt worden. Wanneer leerlingen zo ijverig zijn om zelfs buiten lestijd aan de slag te gaan met een eigen project, laat toch wel zien dat zij echt een passie voor het vak hebben. Vierdejaarsleerling Mark (15 jaar) en tweedejaarsleerling Kai (14 jaar) zijn de afgelopen periode veel in het BWI-lokaal te vinden geweest. Zij bouwden namelijk aan een eigen skelter.

Leerling Mark was eerder klaar met zijn eindexamen voor BWI en had tijd over. Inmiddels is hij met vlag en wimpel voor zijn eindexamen geslaagd. Volgend schooljaar start hij met een mbo-vervolgopleiding bij ROC Technovium in Nijmegen. Tweedejaarsleerling Kai start volgend schooljaar pas met het volgen van het profiel BWI. Mark kwam op het idee om zelf een skelter te bouwen. Aan de hand hiervan heeft hij een 3D-schets gemaakt. Kai is vervolgens aangehaakt en heeft Mark geholpen.

Werkzaamheden

Om te komen tot waar ze nu zijn, hebben de leerlingen al veel werk verzet. Eerst is er een frame gekocht, dat vervolgens gezaagd, verlengd en gelast is. Hierna hebben ze een vloerconstructie gemaakt en een elektrische motor aangelegd. Die ze uiteraard goed getest hebben. De stoelombouw is inmiddels ook al klaar. Momenteel zijn ze bezig met de ombouw van de skelter. Deze krijgt de uitstraling van een jeep. Uiteindelijk willen Mark en Kai de skelter nog schilderen.

Hulp

De leerlingen hebben veel zelfstandig aan het project gewerkt, maar kregen ook hulp van de BWI-docenten. Daarnaast hebben ze nog externe hulp gekregen voor het laswerk. BWI-docent, Lindriana Hassell: “Mark kwam hier om te vragen of dat hij hier een skelter mocht bouwen. Ik vind het erg leuk als een leerling met een eigen project start buiten zo’n comfortzone. Vaak als leerlingen klaar zijn met hun eindexamen gaan ze ergens werken in plaats van dat ze nog op school te vinden zijn. Het is mooi om te zien dat deze leerling zijn eigen plan trekt en tot zo’n prachtig eindresultaat komt!”