Onlangs heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school OBC Huissen. Inmiddels hebben wij een mondelinge terugkoppeling van dit bezoek gekregen. Hoewel de definitieve rapportage nog een aantal weken op zich laat wachten en wij als bestuur en schoolleiding nog mogen reageren op de conceptversie, willen wij jullie al wel vast open en transparant meenemen in het voorlopige oordeel. 

Oordeel inspectie
Helaas kregen wij in de mondelinge terugkoppeling te horen dat wij het concept-oordeel ‘zeer zwak’ hebben gekregen. De onderwijsinspectie geeft onder andere aan dat er een groep leerlingen is die zich vooral buiten het klaslokaal onveilig voelt. Daarnaast ziet de inspectie dat er door leraren en schoolleiding heel hard gewerkt wordt, maar dat er vaker stil gestaan moet worden bij vragen als: ‘welke doelen willen we bereiken’, ‘bereiken we de door ons gewenste doelen voldoende goed’ en ‘werken we als schoolteam voldoende goed samen’? Tot slot ziet de inspectie verbetermogelijkheden in de opzet van onze lessen.

Naast deze verbeterpunten hebben we positieve feedback ontvangen over de inzet en betrokkenheid van de docenten en de hulp aan en persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Wat betreft ons maatwerk naar leerlingen zit het duidelijk goed!

Hoe nu verder?
Het oordeel van de inspectie is bij ons hard binnengekomen. Zeker omdat we als team al jaren onze ziel en zaligheid in de school en ons onderwijs leggen en niets anders willen dan het beste voor onze leerlingen! Gelukkig krijgen we als school nu wel extra hulp en ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). En uiteraard gaan we als schoolleiding, in overleg met de DMR al nadenken over het verbeterplan. Hiervoor wachten we niet op het definitieve rapport van de inspectie. We hebben er alle vertrouwen in dat de verbeterpunten snel weer op orde komen, vooral ook omdat wij als team OBC Huissen in alles de leerling centraal zetten en tot het uiterste gaan om leerlingen goed te begeleiden.