Vrij vragen

Natuurlijk gaat uw kind zo veel mogelijk gewoon naar school. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarin u uw kind - buiten de schoolvakanties - niet naar school kunt of wilt laten gaan. Daar moet u toestemming voor vragen aan de directeur van het OBC Huissen, mevrouw J. Klein Willink.

Toestemming krijgen

Om de directeur om toestemming te vragen om uw kind niet naar school te laten gaan, kunt u het Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek gebruiken. Vraagt u vrij in verband met werk/beroep van een van de ouders, dan moet u ook een werkgeversverklaring meesturen.

Geen toestemming?file000991513316 website

Als de directeur uw verzoek om uw kind niet naar school te laten gaan afwijst, moet uw kind naar school. Uw kind tóch niet naar school laten gaan, is dan in strijd met de Leerplichtwet. Op deze site van de rijkskoverheid leest u alles over de Leerplichtwet en de gevolgen die (niet voldoen aan) deze wet heeft.

Hier leest u meer over leerplicht, kwalificatieplicht en redenen om géén vrij te krijgen buiten de schoolvakanties om

Ziek?

Als uw kind ziek is geweest, heeft u het Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek niet nodig. U kunt dan een zogenaamd 'blauw briefje' invullen en dit door uw kind af laten geven op school. Blauwe briefjes zijn verkrijgbaar bij de receptie van de school, maar u kunt ze ook zelf afdrukken.

Laatst aangepast op:

23 mei 2016