Regelingen en protocollen Archief

Regelingen en protocollen Bestanden

Cameratoezicht

Bijgewerkt op 02 juli 2019

Dyscalculieprotocol

Bijgewerkt op 07 oktober 2015

Een gezonde en veilige school

Bijgewerkt op 29 december 2017

  • Notitie 'Een gezonde en veilige school'

Formulier bereikbaarheid en sms-service

Bijgewerkt op 07 november 2013

Functionaris Gegevensbescherming AVG

Bijgewerkt op 03 oktober 2019

Integriteitscode

Bijgewerkt op 07 november 2016

Internetstatuut leerlingen

Bijgewerkt op 18 april 2019

Klokkenluidersregeling

Bijgewerkt op 07 november 2016

Leerlingenstatuut

Bijgewerkt op 21 mei 2019

Leerplicht en kwalificatieplicht

Bijgewerkt op 14 april 2015

Overgangsprotocol

Bijgewerkt op 14 november 2019

Pestprotocol

Bijgewerkt op 01 juli 2014

Privacyreglement SgOMB

Bijgewerkt op 26 november 2019

Reglement klachtencommissie GCBO

Bijgewerkt op 16 maart 2016

Schoolplan locatie Huissen

Bijgewerkt op 15 september 2014

Schorsingsprotocol

Bijgewerkt op 08 juli 2020

Toelatingscriteria regio Overbetuwe

Bijgewerkt op 19 maart 2014

Visiedocument actief burgerschap

Bijgewerkt op 15 september 2014