Regelingen en protocollen Archief

Regelingen en protocollen Bestanden

Cameratoezicht

Bijgewerkt op 07 juni 2017

Dyscalculieprotocol

Bijgewerkt op 07 oktober 2015

Een gezonde en veilige school

Bijgewerkt op 29 december 2017

  • Notitie 'Een gezonde en veilige school'

Integriteitscode

Bijgewerkt op 07 november 2016

Internetstatuut leerlingen

Bijgewerkt op 19 december 2013

Klokkenluidersregeling

Bijgewerkt op 07 november 2016

Leerplicht en kwalificatieplicht

Bijgewerkt op 14 april 2015

Overgangsprotocol

Bijgewerkt op 21 november 2018

Pestprotocol

Bijgewerkt op 01 juli 2014

Privacyreglement

Bijgewerkt op 07 november 2013

  • Privacyreglement - verwerking en bescherming gegevens leerlingen en ouders

Protocol reizen en excursies

Bijgewerkt op 25 mei 2016

Reglement klachtencommissie GCBO

Bijgewerkt op 16 maart 2016

Schoolplan locatie Huissen

Bijgewerkt op 15 september 2014

Schorsingsprotocol

Bijgewerkt op 07 november 2013

Toelatingscriteria regio Overbetuwe

Bijgewerkt op 19 maart 2014

Visiedocument actief burgerschap

Bijgewerkt op 15 september 2014

MELD JE AAN VOOR DE
MINILESSEN