Ouderraad

Laatst aangepast op 04 oktober 2018

De Ouderraad heeft inmiddels het eerste overleg gehad. Tijdens dit overleg zijn de lopende zaken binnen de school en de geplande activiteiten voor het komende schooljaar besproken. Tevens hebben wij gekeken naar de bezetting van de ouderraad en kennis mogen maken met een paar nieuwe leden nadat we aan het einde van het vorige jaar afscheid hebben moeten nemen van 3 leden van de Ouderraad.

De Ouderraad bestaat (naast onze directrice mw. J. Klein Willink) uit 2 docenten die zitting hebben in de HLR (Huissense Leerlingen Raad) en uit ouders van leerlingen van OBC Huissen uit leerjaar 1 tot en met 4. Wij zijn een enthousiaste groep ouders die betrokken zijn bij de school en het wel en wee van de leerlingen (onze kinderen). Ieder jaar opnieuw vertrekken er ouders en vragen wij dus weer de hulp van “nieuwe” ouders om zitting te nemen in de Ouderraad. Denkt u na het lezen van deze tekst: “Dat lijkt me leuk, interessant en ik ben graag betrokken?”, aarzel dan niet en neem eens deel aan een vergadering of een activiteit. We kunnen altijd extra mensen en handen gebruiken! U kunt dit aan ons laten weten door contact op te nemen via: [email protected].

De Ouderraad vergadert ongeveer 6 x per jaar (de eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 25 oktober 2018 om 19.30 uur op school). Via de nieuwsbrief en de website wordt u door ons op de hoogte gehouden over de activiteiten van de Ouderraad.

Een greep uit de geplande activiteiten voor schooljaar 2018/2019:

  • Schoolfeest in november voor alle leerjaren
  • Ons traditionele kerstontbijt in december voor alle leerjaren en docenten en onderwijsondersteunend personeel
  • Betuwe on Stage voor leerlingen van het derde leerjaar
  • Open dag waar leerlingen bij betrokken worden en ook de Ouderraad een rol heeft
  • Activiteitenweek aan het einde van de het schooljaar.

Het is zeker niet zo dat de gehele Ouderraad bij iedere activiteit aanwezig is en hoeft te zijn, maar vele handjes maken licht werk! Doet u mee? Dan graag tot ziens op 25 oktober!

Met vriendelijke groet,

Namens de Ouderraad van OBC Huissen

Jacintha en Cindy