Ouderbijdrage

Bij schoolkosten onderscheiden we kosten voor voorzieningen en kosten voor activiteiten.

Onder de kosten voor voorzieningen vallen:
De kosten voor het huren van een kluisje bedragen € 7,00 en de borg bedraagt € 10,00.

Voor de kosten voor algemene voorzieningen vragen wij een bedrag van € 37,50.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
Ondersteuning ICT                                 € 7,90
Bijdrage leerlingenvereniging                 € 4,00
Sociaal Fonds                                         € 5,00
Culturele Activiteiten                               € 10,00
Kosten t.b.v. informatie                            € 7,00
Kosten instandhouding oudervereniging € 3,60
Totaal                                                       € 37,50

Onder de kosten voor activiteiten vallen:

De kosten van excursies en buitenlesactiviteiten. Hiervoor vragen wij een bedrag van € 65,00.

Voor leerlingen die een talentprogramma volgen wordt een bijdrage van € 75,00 gevraagd voor dekking van de kosten van het extra aanbod.

Schoolloket: digitaal betalingssysteem 
Het OBC Huissen werkt met de applicatie ‘Schoolloket’. Schoolloket is een digitaal betalingssysteem voor het verwerken van uw betalingen (denk aan ouderbijdrage, kosten overige excursies en reizen) aan de school. Schoolloket geeft u naast de bestaande betalingsmethoden ook de mogelijkheid om direct betalingen via iDEAL af te handelen.

Hoe gaat Schoolloket in zijn werk? 
De werkwijze van het digitale betalingssysteem Schoolloket is als volgt: - Indien er te verrichten betalingen zijn, zult u hierover een e-mail ontvangen. Hierin wordt u geattendeerd dat er betalingen klaar staan en dat u uw account voor Schoolloket kunt activeren. - In de email zal een link zijn opgenomen waarop u kunt klikken. - Vervolgens kunt u uw wachtwoord instellen. - In de applicatie kunt u zien welke artikelen klaar staan voor betaling. Vervolgens selecteert u een betalingsmethode om de ‘artikelen’ aan te schaffen. 

Na aanvang van het nieuwe schooljaar wordt per mail de uitnodiging inclusief uitleg en informatie verstuurd. Hiermee kunt u inloggen in het nieuwe systeem Schoolloket en betalingen digitaal voldoen. Over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vooraf instemming gevraagd. Na afloop van het schooljaar vindt in de MR een verantwoording plaats van de besteding van de binnengekomen gelden. Klik hier om direct in te loggen bij Schoolloket.

Vragen? 
Veel vragen staan gepubliceerd op de pagina 'Veelgestelde vragen'. Mocht uw vraag er niet bij staan kunt u uw vragen over Schoolloket stellen via [email protected].

Tegemoetkoming gemeente
U kunt misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten bij uw gemeente. Deze heeft vaak een declaratiefonds voor ouders met een minimuminkomen.
• Gemeente Overbetuwe: Regeling indirecte schoolkosten. (Tevens mogelijkheid tot aanvraag
Gelre Pas, zie gemeente Arnhem).
Informatie: www.overbetuwe.nl, [email protected], tel. 0481-362300.
• Gemeente Lingewaard: Meedoen regeling minima.
Informatie: www.lingewaard.nl, [email protected], tel. 026-3260111.
(keuze optie 2).
• Gemeente Arnhem: Gelre Pas.
Informatie: www.arnhem.nl, [email protected], tel. 0900-1809.
• Gemeente Nijmegen (Oosterhout, Lent): Stichting Leergeld Nijmegen
Informatie: zie onderstaand.

Stichting Leergeld
Mocht u niet in aanmerking komen voor een vergoeding van uw gemeente, dan kunt u bij Stichting Leergeld een vergoeding aanvragen.

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiële bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl

Met ingang van 1 april 2015 is Stichting Leergeld Oost Betuwe actief in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
[email protected]

Stichting Leergeld Arnhem
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
[email protected]

Stichting Leergeld Nijmegen
Postbus 1111
6501 BC Nijmegen
[email protected]

Stichtingleergeld banner

Sociaal Fonds
Alle scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe kennen een beperkt sociaal fonds. In dit fonds is ook een kwijtscheldingsregeling opgenomen. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 130% van het wettelijk minimum bedraagt, kunnen een beroep doen op dit fonds voor een tegemoetkoming in of kwijtschelding van de kosten (voor zover ze onderwijskundig gerelateerd zijn) van de afdelingsactiviteiten, excursies en de algemene ouderbijdrage. U kunt bij ons alleen in aanmerking komen voor het sociaal fonds als het bij de Gemeente of Stichting leergeld niet lukt. U dient dan ook een afwijziging van deze instanties te kunnen overleggen.
Informatie over het sociaal fonds is verkrijgbaar via de afdeling financiele zaken van het Bestuursbureau van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. KLIK HIER voor meer informatie.

Laatst aangepast op:

01 juli 2020