Nieuwsbrief voor ouders

6 x keer per schooljaar verschijnt de nieuwsbrief voor ouders. Ouders krijgen deze nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.