Zorg Advies Team

Voor leerlingen met problemen die zich uitstrekken tot buiten de school  is er het Zorg Advies team.

In dit ZAT zitten naast de orthopedagoog van school o.a. de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en een maatschappelijk werker en eventueel ook een vertegenwoordiger van de politie. 
Samen bekijken zij hoe zij de leerling gezamenlijk het beste kunnen helpen. 

Laatst aangepast op:

13 februari 2012