Rugzakje

Op 1 augustus 2003 is de regeling leerling-gebonden financiering in werking getreden. Dit betekent dat leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs geplaatst kunnen worden, voorzien van een zogeheten rugzak. Daarin zitten middelen om de integratie daadwerkelijk mogelijk te maken.

De beleidsnotitie van de scholengroep die naar aanleding van deze regeling geformuleerd is, kan bij de schoolleiding worden opgevraagd.

Laatst aangepast op:

20 februari 2012