RT en re-teaching

Soms hebben leerlingen een achterstand op een specifiek terrein. Zo zijn er kinderen die moeite hebben met spelling of met begrijpend lezen, of met rekenen. Deze leerlingen kunnen op school extra hulp krijgen in de vorm van reteaching of remedial teaching. Meer over reteaching en remedial teaching vindt u in onze zorgkaart.

download hier de zorgkaart van het OverBbetuwe College.

Laatst aangepast op:

12 november 2013