Decanaat

De decaan helpt de leerlingen bij hun keuze van de afdeling, het vakkenpakket, het vervolgonderwijs of het beroep

De decaan verzorgt informatie over studie-, opleidings- en beroepsmogelijkheden maar ook over studietoelagen, leerplicht en andere zaken die direct samenhangen met de keuzes die leerlingen moeten maken.

Laatst aangepast op:

13 februari 2012