Zorg Advies Team

Voor leerlingen met problemen die zich uitstrekken tot buiten de school  is er het Zorg Advies team.

Rugzakje

Op 1 augustus 2003 is de regeling leerling-gebonden financiering in werking getreden. Dit betekent dat leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs geplaatst kunnen worden, voorzien van een zogeheten rugzak. Daarin zitten middelen om de integratie daadwerkelijk mogelijk te maken.

Decanaat

De decaan helpt de leerlingen bij hun keuze van de afdeling, het vakkenpakket, het vervolgonderwijs of het beroep

Faalangstreductietraning

Ieder mens heeft wel eens last van de ‘angst om te falen’. Ondanks een goede voorbereiding blijven de resultaten uit. Voor sommige mensen wordt faalangst een probleem. De angst resulteert in een black-out, paniek slaat toe. Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van de schoolgaande jeugd last heeft van faalangst. Wij bieden bij ons op school een trainingsprogramma aan voor leerlingen met faalangst. Leerlingen hebben, zo blijkt de laatste jaren, baat bij dit programma

RT en re-teaching

Soms hebben leerlingen een achterstand op een specifiek terrein. Zo zijn er kinderen die moeite hebben met spelling of met begrijpend lezen, of met rekenen. Deze leerlingen kunnen op school extra hulp krijgen in de vorm van reteaching of remedial teaching. Meer over reteaching en remedial teaching vindt u in onze zorgkaart.

Mentoraat

Elke klas heeft een eigen mentor. Deze mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij heeft contact met alle leraren van een leerling en heeft inzicht in de cijfers die de leerling gehaald heeft. Hij spreekt de leerling regelmatig en neemt, als dat nodig is, contact op met de ouders/verzorgers. Ook speelt de mentor een belangrijke rol bij het aanmelden van een leerling voor extra hulp, zoals een faalangstreductietraining of bijles spelling.