Binnen de drie leerwegen (de beroepsgerichte, de kaderberoepsgerichte of de gemengde leerweg) is er ruimte voor een opleiding die past bij elk type leerling, van puur practisch tot meer theoretisch.

Talentenprogramma's

Naast het talentenprogramma sport (de zogenaamde sportklas) zijn wij in in het schooljaar 2016-2017 met de talenten programma's Kunst & Cultuur en Techniek gestart. 

 

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een stage waarbij leerlingen binnen of buiten de school vrijwilligerswerk doen en zo een bijdrage leveren aan de maatschappij/samenleving.

Het doel van de maatschappelijke stage is een verband te leggen tussen de school en de samenleving. De leerlingen worden betrokken bij de maatschappij. De stage kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.