LWOO

Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) geldt voor leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar door leerachterstanden of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben. Voor deze leerlingen ontvangt de school extra middelen.

Binnen OBC Huissen wordt gestreefd naar kleine klassen om de leerlingen binnen de klas een individuele aanpak te bieden. Naast de aanpak in de klas zijn er mogelijkheden voor extra hulp in de vorm van re-teaching, remedial teaching, begeleiding door een orthopedagoog, een sociale vaardigheidstraining of een faalangstreductietraining.

Laatst aangepast op:

08 december 2014