Leerlingondersteuning

OBC Huissen biedt extra hulp aan leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar waarbij dat niet lukt door leerachterstanden of andere omstandigheden. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen elke dag met plezier naar school komen. Wanneer een leerling goed in zijn of haar vel zit, kan hij of zij beter presteren. Leerlingen krijgen van hun mentor sterke begeleiding. Bij problemen van welke aard dan ook is de mentor vaak het eerste aanspreekpunt. Hij of zij helpt de leerling verder. 

Binnen OBC Huissen streven we naar kleine klassen om de leerlingen binnen de klas een individuele aanpak te bieden. Naast de aanpak in de klas beschikken we over een breed pakket aan leerlingondersteuning, waarbij goed wordt samengewerkt met orthopedagogen, remedial teachers, faalangstreductietrainers, vertrouwenspersonen en decanen. Ook zijn er mogelijkheden voor extra hulp in de vorm van re-teaching en een training in het verbeteren van sociale vaardigheden (SoVa-training).

Laatst aangepast op:

22 januari 2020