Leerlingondersteuning

OBC Huissen biedt extra hulp aan leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar waarbij dat niet lukt door leerachterstanden of andere omstandigheden. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen elke dag met plezier naar school komen. Wanneer een leerling goed in zijn of haar vel zit, kan hij of zij beter presteren. Leerlingen krijgen van hun mentor sterke begeleiding. Bij problemen van welke aard dan ook is de mentor vaak het eerste aanspreekpunt. Hij of zij helpt de leerling verder. 

Binnen OBC Huissen streven we naar kleine klassen om de leerlingen binnen de klas een individuele aanpak te bieden. Naast de aanpak in de klas beschikken we over een breed pakket aan leerlingondersteuning, waarbij goed wordt samengewerkt met orthopedagogen, remedial teachers, faalangstreductietrainers, vertrouwenspersonen en decanen. Ook zijn er mogelijkheden voor extra hulp in de vorm van re-teaching en een training in het verbeteren van sociale vaardigheden (SoVa-training).

Playing for Succes
OBC Huissen werkt samen met Playing for Succes. Deze organisatie richt zich op leerlingen die onderpresteren of een kwetsbare persoonlijkheid hebben. Leerlingen kunnen een sport-/voetbaltraject volgen of een traject dat zich richt op kunst en cultuur. Playing for Success brengt leerlingen naar een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, zoals de Gelredome en Musis & Stadstheater. Hier doen zij zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Leerlingen kunnen gratis deelnemen. Bekijk hier meer informatie over het project van Playing for succes

Laatst aangepast op:

17 maart 2020