Vrij vragen

Je gaat iedere dag naar school, en afspraken met de dokter en de orthodontist plan je zo veel mogelijk buiten schooltijd. Maar soms kun je iets niet zelf plannen. De bruiloft van je broer, bijvoorbeeld. Of een begrafenis. Dan moeten je ouders vrij voor je vragen.

file000709483740 websiteVrij vragen
Vrij vragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of het 50-jarig huwelijk van je opa en oma mag je niet zelf doen. Dat moeten je ouders voor je doen. Zij kunnen het Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek invullen.Bij dit formulier doen je ouders dan een kopie van de uitnodiging of de trouwkaart. De directeur beslist of je vrij krijgt of niet. 

Geen toestemming
Als de directeur je geen toestemming geeft om van school weg te blijven, moet je naar school. Blijf je toch weg, dan ben je aan het spijbelen.

Ziek geweest?
Als je ziek bent geweest, hoeven je ouders het Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek niet in te vullen. Bij de receptie kun je een blauw briefje krijgen, of je kunt zelf een blauw briefje afdrukken. Als je ziek bent geweest, neem je een door je ouders ondertekend blauw briefje mee naar school.

Bromfietsexamen
Regelmatig krijgen wij het verzoek om verlof te verlenen omdat een leerling 'op' moet voor zijn/haar bromfietscertificaat.

Voor het afleggen van het examen krijgt een leerling vrij. Het volgen van lessen echter, dient ná schooltijd ingepland te worden. Er zijn rijscholen die een zgn. totaalpakket aanbieden: ’s ochtends enkele praktijklessen die direct daarna gevolgd worden door het praktijkexamen. 
De leerplichtambtenaar is hier duidelijk in: de tijd, nodig voor het afleggen van het examen valt onder geoorloofd verzuim; is een leerling afwezig voor het volgen van lessen dan is dit ongeoorloofd verzuim.

Wilt u hier rekening mee houden als u de lessen voor uw zoon/dochter plant?

Laatst aangepast op:

23 mei 2016