Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.

Hierin staat informatie over het aantal proefwerken dat in een week gegeven mag worden, het recht om proefwerken te mogen inzien, de plicht die je hebt om je te houden aan huisregels, enzovoort.

Laatst aangepast op:

01 maart 2018