Huisregels

We moeten ons allemaal aan regels houden, omdat we met veel leerlingen in één gebouw zitten. 

Als iedereen maar deed waar hij zelf zin in had, zou het een rommeltje worden. Hier vind je de belangrijkste regels.

De belangrijkste regel is:
behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Gedrag

  • Zorg dat anderen geen last van je hebben.
  • Als je tijdens de lessen op de gang bent, gedraag je je rustig.
  • Luister naar alle mensen die op school werken.

De dagelijkse gang van zaken

  • Kom op tijd in de les.
  • Zet je fiets in de fietsenkelder en je bromfiets in de stalling. Zet je fiets of je bromfiets op slot en ga dan meteen naar binnen.
  • Rij met je bromfiets via de zijpoort het plein op.
  • Laat je waardevolle spullen (telefoon) thuis, of doe ze in je kluisje.
  • Je mag op school roken als je een rookpas hebt. Dit mag in de pauze, onder de overkapping naast de aula.
  • Eten, drinken en snoepen mag in de pauzes, in de aula, in de hal of op het plein.
  • Je mag naar het toilet tijdens de pauzes.
  • Als je een raam open wilt zetten, de verwarming aan of uit wilt zetten of een gordijn open of dicht wilt doen, vraag je eerst aan de leraar of dat mag.
  • Als je laatste les afgelopen is, ga je meteen naar huis.
  • In de pauzes blijf je beneden.
  • Hou de school en het schoolplein netjes. Gooi al het afval in de afvalbak.
  • In pauzes blijf je op school: in het gebouw of op het plein. Op het schoolplein blijf je binnen de witte strepen.
  • Als je de school binnengaat, doe je je hoofddeksel (pet, muts, capuchon, enzovoort) af. Het dragen van hoofddeksels (hoofddoekjes) is alleen op religieuze gronden toegestaan als tenminste 90% van het gezicht vrijgelaten wordt en de wenkbrauwen en kin niet bedekt worden.
  • Draag nette kleding. Zorg ervoor dat je kleding anderen niet kan storen of kwetsen.
  • Energydrankjes zijn verboden.

Te laat komen

  • Als je te laat bent, meld je je bij je docent.
  • De volgende dag meld je je een half uur vóór aanvang van je eerste lesuur bij de receptie.

Afwezigheid

  • Als je een goede reden hebt om niet op school te komen (je bent ziek, je moet naar de dokter, enzovoort) bellen je ouders vóór 8:15 uur naar school.
  • Als je meer dan een dag niet op school bent geweest, lever je een ingevuld blauw briefje, ondertekend door je ouders of verzorgers, in bij de receptie.
  • Als je weer terug bent op school, vraag je zelf aan je docenten welk werk je in moet halen.
  • Als je vrij wilt buiten de schoolvakanties om, moet je vooraf een brief met de reden voor je afwezigheid ondertekend door je ouders of verzorgers inleveren bij de directie.
  • Als je tijdens een les ziek wordt en naar huis wilt, ga je naar het zorgplatform om te vragen of het mag.

Uit de les gestuurd worden

  • Als je uit de les gestuurd wordt, ga je direct naar het zorgplatform. Je krijgt dan een eruitformulier en blijft op het zorgplatform tot het einde van het lesuur.

Mobiele telefoons

  • Zet voordat je het lokaal binnengaat je mobiele telefoon uit. Stop je telefoon in de telefoontas die in het lokaal hangt. Aan het einde van de les mag je je telefoon weer meenemen. Als je telefoon tijdens de les zichtbaar is of wordt gebruikt kan de leraar hem innemen en bij het zorgplatform afgeven. Het zorgplatform beslist wanneer je je telefoon terugkrijgt.

Op school mag je geen beeld- of geluidsopnamen maken!

  • Foto’s, filmpjes en geluidopnamen maak je na schooltijd.

Laatst aangepast op:

16 januari 2020