Dagelijkse gang van zaken

Hier tref je een aantal gegevens over de dagelijkse gang van zaken.

Ziekmelding

Als een leerling ziek is, meldt een van zijn ouders/verzorgers hem ’s morgens tussen 07.45 en 09.00 uur telefonisch ziek. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de school: 026-3263222. U krijgt dan een keuzemenu te horen. Als de leerling weer beter is, levert hij een door een ouder/verzorger ondertekend ‘blauw briefje’ in bij de receptie. Op dit briefje staat behalve de handtekening van een ouder/verzorger ook de periode dat de leerling afwezig is geweest en de reden voor de afwezigheid. Nieuwe blauwe briefjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. U kunt ze ook zelf afdrukken

Te laat komen

Als een leerling te laat in de les komt noteert de docent dat in Magister. De leerling moet zich de volgende dag een half uur voor zijn/haar eerste les melden bij de receptie. Als een leerling regelmatig te laat komt, zal de school afspraken maken met de leerling en de ouders/verzorgers van de leerling, om ervoor te zorgen dat de leerling voortaan op tijd komt.

Cijfers

In de loop van het schooljaar halen de leerlingen een heleboel cijfers. Deze cijfers worden door de docenten ingevoerd in het cijferregistratiesysteem, dat via internet toegankelijk is. Alle ouders/verzorgers krijgen een inlognaam en een wachtwoord toegestuurd, waarmee ze hier de cijfers van hun kind kunnen bekijken.Via deze link komt u bij ons cijferregistratiesysteem. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een cijferrapport. Het eerste rapport wordt doorgaans eind november, begin december uitgereikt. Het tweede rapport krijgen de leerlingen meestal eind maart. Het derde rapport wordt op de laatste schooldag voor de zomervakantie uitgedeeld.

Wanneer een docent ziek is of om een andere reden niet aanwezig kan zijn, worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. 

Lesuitval

Leerlingen worden geacht altijd alle benodigdheden voor een vak bij zich te hebben.

Soms komt het voor dat door roosterwijzigingen leerlingen eerder naar huis gaan of (meestal na een telefonisch bericht) eerder beginnen.

Laatst aangepast op:

02 oktober 2018