Leerwegen

In het vmbo zijn er 4 leerwegen. Op het OBC locatie Huissen kunnen leerlingen opleidingen in de theoretische/gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg volgen.

De theoretische leerweg:

de theoretische leerweg bereidt voor op niveau 4 van het mbo. 

De gemengde leerweg:

de gemengde leerweg heeft hetzelfde niveau als de theoretische leerweg, maar de leerlingen krijgen in de bovenbouw een breed ontwikkelprogramma van vaardigheden en een oriëntatie binnen de beroepsgerichte vakken. Het vak heet D&P (Dienstverlening en Producten).

De kaderberoepsgerichte leerweg:

leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg hebben gevolgd, kunnen in het mbo een drie- of vierjarige opleiding doen. Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg volgen vier theoretische vakken en twee praktijkvakken.

De basisberoepsgerichte leerweg:

leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen, bereiden zich voor op een één- of tweejarige opleiding in het mbo.  

Laatst aangepast op:

25 november 2019