Aanmelding

Aanmelding

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor OBC Huissen?

Aanmeldformulier
Meld uw zoon of dochter aan door het inleveren van het onderstaande aanmeldformulier:
Download aanmeldingsformulier 1e leerjaar 2019-2020
Download aanmeldingsformulier hogere leerjaren

Talentenprogramma
Als je kiest voor een van de talentenprogramma’s, kruis dan het hokje van je keuze aan. Je komt dan in een klas met leerlingen uit de verschillende talentenprorgramma’s die tijdens de talenturen naar hun eigen talent gaan. De leerlingen die geen keuze maken en dus geen hokje aankruisen, komen in de oriënterende klas en maken tijdens de talenturen als klas kennis met de verschillende talenten in afgeslankte vorm.

Inleveren aanmeldformulier
Het ingevulde formulier kunt u bij onze receptie inleveren of via post versturen naar: OBC Huissen, Postbus 5, 6850 AA Huissen. Het inleveren van het aanmeldformulier is een vooraanmelding.

Een aanmelding voor het OBC in Huissen is compleet als het bestaat uit:

  • een volledig ingevuld aanmeldformulier;
  • het schriftelijk schooladvies van de basisschool;
  • het onderwijskundig rapport dat is ondertekend door de verantwoordelijke medewerker van de basisschool en dat door de ouders is gezien;
  • een eventuele aanvulling van de ouders op het OKR. 

Capaciteit
Voor alle niveaus gaan we er op basis van onze ervaringen ervan uit dat we alle leerlingen, die zich op tijd aanmelden en voldoen aan alle toelatingscriteria, kunnen plaatsen.

Wilt u uw kind tussentijds, dus gedurende een schooljaar, aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4? Dan dient u altijd van te voren een afspraak te maken met een van de teamleiders.

Vragen/informatie

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Klein Willink: 026 326 3222.

Laatst aangepast op:

15 mei 2019