Themadagen

In de loop van het schooljaar worden er voor de brugklassen verschillende themadagen georganiseerd. 

Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar volgen ze workshops rond een bepaald thema. De themadagen in de brugklas gaan o.a. over gezondheid en welzijn, digipesten en kerst.